tuuletuva kattorakkene

Vesikaton ja yläpohjankosteusongelmien aiheuttajista tyypillisin on vesikaton vuoto.Vuoto tapahtuuyleensä erilaisten putkiläpivientien,kattokaivojen,ilmanvaihtokoneiden,kattoikkunoidensekä seinän ja alemman kattopinnan liitosten kohdilta tai räystäiltä.

Yläpohjassa on oltava hyvin tuulettuva ilmatila vesikatteen ja lämmöneristeen välissa, jotta talon rakenne pysyy kuivana. PlanoRoofin kattorakenne takaa aina tuulettuvan rakeneen.Äla säästa väärässa kohdassa.

Tuulettuva  kattorakenne takaa kiinteistölle pitkän iän ja puhtaamman sisäilman.

Tuulettuva  kattorakenne takaa kiinteistölle pitkän iän ja puhtaamman sisäilman. Yläpohjassa on oltava hyvin tuulettuva ilmatila vesikatteen ja lämmöneristeen välissä, jotta talon rakenne pysyy kuivana. Rakenteiden on hengitettävä pois sekä sisältä talosta tuleva kosteus että mahdollisesti ulkopuolelta, vesikaton kautta tulevat kosteusvuodot.

Jos kattorakenne ei hengitä, löytää kosteus aina tiensä rakenteen sisään joko sisäpuolisen vuotoilman mukana tai vesikatteen alapinnan kondenssivuotoina.