Älykäs järjestelmä, toimintavarmuutta ja ylivoimaiset turvaominaisuudet

Komponenttitason virran optimoijat mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen ja ohittamisen automaattisesti. Tämä lisää turvallisuutta sekä takaa korkean toimintavarmuustason sillä yksittäisen komponentin vikatilanne ei vaikuta voimalan muiden osien tuotantoon.

Aurinkosähköjärjestelmän keräimillä on valmistusprosessien ja ilmastollisten olosuhteiden johdosta oma optimaalinen MPPT käyrä. Älykkäässä järjestelmässä jokaisen paneelin MPPT käyrää ohjataan reaaliaikaisesti optimoimaan tuotantoa paneelitasolla. Perinteisen järjestelmän ketjuun kytkettyjen keräinten heikkoutena on eri syistä johtuva yksittäisen keräimen rajoitettu tuotantoteho joka puolestaan rajoittaa koko ketjun tuotantotehoa luoden vastuksen.

Likaantuminen, osittaiset varjostukset, lehdet ja lumi

Likaantuminen ja varjostavat tekijät kuten linnunjätökset, lehdet, lumi tai katolla sijaitsevat varjostavat tekijät aiheuttavat paneeliketjujen epätasapainottomuutta johtaen heikentyneeseen tuotantoon yksittäisen komponentin tehohäviön johdosta. Virranoptimoijat mahdollistavat jokaisen yksittäisen komponentin parhaan tuotannon hyödyntämisen  tehokkaasti.

Keräinten ikääntyminen
Keräinten teho saattaa heikentyä jopa 20% 25 vuoden aikana. Moduulit ikääntyvät eri tavoin ja perinteisessä voimalassa tämä johtaa tehohäviöön sillä jokainen ketju tuottaa ns. “ heikoimman lenkin” mukaisella maksimiteholla. Virranoptimoijat mahdollistavat jokaisen yksittäisen komponentin parhaan tuotannon hyödyntämisen  tehokkaasti.

360 asteen näkymä järjestelmän toimintaan

• Komponenttitason reaaliaikainen seuranta

• Automattiset hälytykset vikatilanteista ja tarkka tieto vikaantuneen komponentin sijainnista

• Voimalan tietojen seuraaminen millä vain päätelaitteella, myös iOS ja Android

• Vikatilanteiden havaitseminen, analysointi ja korjaussuunnittelu tehdään etänä

• Elinkaaren aikana yksittäinen keräin voidaan korvata muusta kokoonpanosta poikkeavalla laitteella

• Ammoniakkia ja suolaa vastaan sertifioidut suojaukset takaavat toimintavarmuuden myös haastavissa olosuhteissa

• Turvallinen toiminta huoltohenkilökunnalle

• Turvallinen toiminta sähkömiehille

• Turvallinen toiminta pelastuslaitokselle

Järjestelmiemme suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Euroopan tämänhetkiset vaatimustasot taaten turvallisen toiminnan huolto- ja pelastushenkilökunnan kaikille toimijoille myös hätätilanteissa. Komponenttitason suojaukset katkaisevat virran myös paneelikentältä taaten turvallisen työskentelyn myös auringon paisteessa.