Älykkään järjestelmän suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Eurooppalaiset vaatimukset ja takaavat turvallisen työskentelyn asentajille, huolto- ja pelastushenkilöstölle.   

Vain SafeDC ominaisuudella varustetun voimalan paneelikentän jännite pystytään laskemaan turvalliselle tasolle auringon paistaessa. Jännitteen laskeminen turvalliselle tasolle vaatii paneelikentällä paneelikohtaisen DC-erotuskytkimen. Tämä mahdollistaa paneeliketjun automaattisen erotuksen estäen jännitteen kerääntymisen kentällä.

Poiketen perinteisestä voimalasta SafeDC ominaisuus mahdollistaa pelastuslaitoksen aloittavan sammutustyön normaalin sammutussuunitelman mukaisesti ilman sähköturvallisuuden erityistä huomioimista.

Perinteisen voimalan paneelikenttä pysyy jännitteisenä auringon paistaessa. Paneelikenttä muodostaa näin takajännitteen kiinteistön sähköverkkoon vaikka vaihtovirtasuuntaaja olisi kytketty pois käytöstä tai sähköverkko olisi pois toiminnasta vaikeuttaen huolto- ja sammutustöitä.

DC-järjestelmien aiheuttamat mahdolliset valokaaret aiheuttavat paloturvallisuusriskin sekä vaaran voimalan läheisyydessä työskentelevälle henkilökunnalle.