Älykkään järjestelmän seurantapalvelu ja automatiikka mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen, analysoinnin ja vikaantuneen komponentin ohittamisen automaattisesti etäältä käsin. Pilvipalvelu portaali tuo ennustettavuutta ja toimintavarmuutta koko voimalan elinkaaren ajan sillä viat havaitaan ennakoidusti ja vikaantunut komponentti ei vaikuta muuhun voimalan toimintaan. Hälytykset ja virheilmoitukset voidaan välittää taloautomaation keskitettyyn valvontaan ja integroida osaksi normaalia kiinteistöhallintaa.