Jyrkät Huopakatot

Katto pysyy kunnossa kun se tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Katolla on hyvä käydä keväisin ja syksyisin. Huoltokäynnillä katolta puhdistetaan irtoroskat, tarkastetaan mahdolliset vauriot ja tehdään tarvittaessa muita pieniä huoltotoimenpiteitä. Tarkastusten ajankohdat, tehdyt toimenpiteet ja käytetyt materiaalit merkitään katon huoltokirjaan.

Varsinaisten vaurioiden korjaaminen tulee jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Katon tarkastus, muistilista

Tarkasta katto keväisin ja syksyisin.

Tarkasta saumojen ja ylösnostojen kiinnitys.

Tarkasta yksityiskohtien, kuten ylösnostojen ja läpivientien tiiveys.

Tarkista sadevesikourujen kiinnitykset ja kaadot.

Katon huoltotoimenpiteet

Harjaa katto puhtaaksi irtoroskista pehmeällä harjalla siten ettei pintasirote vahingoitu.

Puhdista sadevesikourut lehdistä ja roskista.

Tiivistä saumat tarvittaessa Kumibitumiliimalla.

Jos katolla on sammalta, levää tai muuta kasvustoa, käsittele katto Icopal Kattopesulla tai vastaavalla puhdistusaineella. Icopal Kattopesu myös ehkäiseelevä- ja sammalkasvuston muodostumista.

Muista turvallisuus!

Valitse katolla liikkumiseen jalkineet joissa on pitävät pohjat ja jotka eivät vahingoita katepintaa.

Käytä katolla työskennellessäsi turvavaljaita ja –köyttä. Kiinnitä turvaköysi esimerkiksi kattoturvatuotteisiin tai muuhun kiinteään rakenteeseen.

Lumen poisto katolta

Lunta ei pääsääntöisesti tarvitse poistaa katolta. Bitumipintaiselta katolta lumi myös sulaa hallitusti pois.

Jos lunta poistetaan, jätetään katolle n. 10 cm lumikerros.

Jäätä ja lunta ei saa poistaa hakkaamalla esimerkiksi lapiolla ettei katteen pinta vaurioidu.