Paloturvallisuus

Älykkään järjestelmän suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Eurooppalaiset vaatimukset ja takaavat turvallisen työskentelyn asentajille, huolto- ja pelastushenkilöstölle.    Vain SafeDC ominaisuudella varustetun voimalan paneelikentän jännite pystytään laskemaan turvalliselle tasolle auringon paistaessa. Jännitteen laskeminen turvalliselle tasolle vaatii paneelikentällä paneelikohtaisen DC-erotuskytkimen. Tämä mahdollistaa paneeliketjun automaattisen erotuksen estäen jännitteen kerääntymisen kentällä. Poiketen perinteisestä voimalasta SafeDC ominaisuus mahdollistaa pelastuslaitoksen […]

Lue Lisää

Kustannussäästöt

Kustannussäästöt

Omaan käyttöön tuotettu aurinkosähkö on hyvätuottoinen ja matalariskinen investointi kaikkialla Suomessa. Voimalan koosta ja sijainnista riippuen tuotto vaihtelee, mutta pohjoisinta Suomea myöten ensimmäisen vuoden sijoitetun pääoman tuotto on alkaen 5-7%. Aurinkosähkön hyödyntäminen kiinteistössä madaltaa kiinteistön käyttökustannuksia. Aurinkosähkö vähentää verkosta ostettavan sähkön. Tällä säästät sähkö-, siirto-, ja verokustannuksia. Aurinkovoimalan odotettu elinkaari on yli 30 vuotta. Jos […]

Lue Lisää

Data & IoT

Data & IoT

IoT toiminnallisuudet aurinkovoimaloissa mahdollistavat kaikkien voimaloiden valvonnan ja ylläpidon keskitetysti etäältä käsin. Komponenttitason seuranta ja etähallinta tuovat toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta voimalan pitkän elinkaaren ajalle.  Modernit älykkäät voimalat tuottavat tarkkaa realiaikaista tietoa palvelimille ja tietoa on helppo käsitellä rajapintaamme hyödyntäen. Voimalan tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti kiinteistöhallinnassa, salkunhallinnassa sekä markkinointi- ja pr-viestinnässä. Tarjoamme asiakkaillemme järjestelmäintegraatio, mainosnäyttö- sekä […]

Lue Lisää

Toimintavarmuus

Älykäs järjestelmä, toimintavarmuutta ja ylivoimaiset turvaominaisuudet Komponenttitason virran optimoijat mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen ja ohittamisen automaattisesti. Tämä lisää turvallisuutta sekä takaa korkean toimintavarmuustason sillä yksittäisen komponentin vikatilanne ei vaikuta voimalan muiden osien tuotantoon. Aurinkosähköjärjestelmän keräimillä on valmistusprosessien ja ilmastollisten olosuhteiden johdosta oma optimaalinen MPPT käyrä. Älykkäässä järjestelmässä jokaisen paneelin MPPT käyrää ohjataan reaaliaikaisesti optimoimaan tuotantoa paneelitasolla. […]

Lue Lisää

Matalat ylläpitokustannukset

Älykkään järjestelmän seurantapalvelu ja automatiikka mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen, analysoinnin ja vikaantuneen komponentin ohittamisen automaattisesti etäältä käsin. Pilvipalvelu portaali tuo ennustettavuutta ja toimintavarmuutta koko voimalan elinkaaren ajan sillä viat havaitaan ennakoidusti ja vikaantunut komponentti ei vaikuta muuhun voimalan toimintaan. Hälytykset ja virheilmoitukset voidaan välittää taloautomaation keskitettyyn valvontaan ja integroida osaksi normaalia kiinteistöhallintaa.

Lue Lisää

Joustava suunnittelu

Joustava suunnittelu

Älykkäässä aurinkosähköjärjestelmässä jokainen aurinkopaneeli on oma tuotantoyksikkönsä jota ohjaa virranoptimoija ja korkean hyötysuhteen omaava vaihtovirtasuuntaaja. Automaatio ohjaa tuotantoa ja voimaloiden toimintaa seurataan etäältä keskitetystä. Paneelitason optimointi mahdollistaa myös virhetilanteiden havaitsemisen ennakoidusti sekä vikaantuneen komponentin automaattisen ohittamisen tuoden toimintavarmuutta samalla madaltaen ylläpitokustannuksia. Järjestelmä mahdollistaa korkeamman tuoton elinkaaren aikana, joustavamman asennuksen suunnittelun sekä kattotilan tehokkaamman hyödyntämisen sillä […]

Lue Lisää

Älykkään aurinkovoimalan edut

Älykkään aurinkovoimalan edut

Turvallisuutta ja optimoitua tuottoa Älykkäässä aurinkosähköjärjestelmässä jokainen aurinkopaneeli on oma tuotantoyksikkönsä. Jokaista paneelia ohjaa virranoptimoija ja korkean hyötysuhteen omaava vaihtovirtasuuntaaja. Automaatio ohjaa tuotantoa ja voimaloiden toimintaa voidaan seurata sekä hallita etänä. Älykkään järjestelmän seurantapalvelu ja automatiikka mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen, analysoinnin ja vikaantuneen komponentin ohittamisen automaattisesti etätoimintona. Tämä  madaltaa ylläpitokustannuksia merkittävästi. Pilvipalvelu portaali tuo ennustettavuutta ja […]

Lue Lisää

Aurinkoenergia palvelut

Avaimet käteen -toimitus Omaan käyttöön tuotettu aurinkosähkö on houkutteleva investointi. Sijoitetun pääoman vuosituotto on jopa 10%. Tuotto vaihtelee järjestelmän koon, asennuskohteen sijainnin ja ostosähkön hinnan mukaan.  Aurinkosähkön käyttöönotto on sinulle taloudellisesti kannattavaa, helppoa ja huoletonta. Huolehdimme kaikesta suunnittelusta asennukseen, sekä ylläpidosta huolto- ja päivitystoimenpiteisiin. Lisäksi autamme sinua energiatuen ja tarvittavien viranomaislupien hakemisessa. Älykäs voimala liitetään […]

Lue Lisää