Älykkäässä aurinkosähköjärjestelmässä jokainen aurinkopaneeli on oma tuotantoyksikkönsä jota ohjaa virranoptimoija ja korkean hyötysuhteen omaava vaihtovirtasuuntaaja. Automaatio ohjaa tuotantoa ja voimaloiden toimintaa seurataan etäältä keskitetystä. Paneelitason optimointi mahdollistaa myös virhetilanteiden havaitsemisen ennakoidusti sekä vikaantuneen komponentin automaattisen ohittamisen tuoden toimintavarmuutta samalla madaltaen ylläpitokustannuksia. Järjestelmä mahdollistaa korkeamman tuoton elinkaaren aikana, joustavamman asennuksen suunnittelun sekä kattotilan tehokkaamman hyödyntämisen sillä osittaiset varjostukset eivät vaikuta voimalan tuotantoon samoin kuin perinteisissä järjestelmissä.

Optimoinnin ansiosta asennus voidaan toteuttaa joustavasti mukaillen katon tai maaston muotoa. Älykkäässä voimalassa samaan ketjuun voidaan kytkeä eri tavoin suunnattuja aurinkopaneeleja tämän vaikuttamatta voimala tuotantoon. Järjestelmä ohjaa tuotantoa ja säilyttää tasaisen jännitteen nopeastikin vaihtuvissa sääolosuhteissa taaten parhaan tehon tuotannolle kaikissa oloissa. Virran optimoijia voidaan käyttää kaikissa yleisimmissä aurinkopaneeleissa. Virranoptimoijilla on 25 vuoden tuotetakuu.

Hyvä suunnittelu ja virranoptimoijien hyödyntämien mahdollistavat kevyemmän asennustavan joka pääsääntöisesti ei vaadi läpivientejä vesikattoon helpottaen pitkän elinkaaren aikana tehtäviä katon paikkaus- ja uusimiskorjauksia sekä pelastustyöntekijöiden työskentelyä hätätilanteissa.

Älykkään järjestelmän SafeDC™ -toiminnallisuus takaa turvallisen työskentelyn huolto- ja pelastustyöntekijöille mahdollistaen paneelikentän jännitteen katkaisun turvallisesti myös auringon paistaessa.

Tutustu älykkään aurinkovoimalan tarjoamiin etuihin tarkemmin alla olevista videoista: