Turvallisuutta ja optimoitua tuottoa

Älykkäässä aurinkosähköjärjestelmässä jokainen aurinkopaneeli on oma tuotantoyksikkönsä. Jokaista paneelia ohjaa virranoptimoija ja korkean hyötysuhteen omaava vaihtovirtasuuntaaja. Automaatio ohjaa tuotantoa ja voimaloiden toimintaa voidaan seurata sekä hallita etänä.

Älykkään järjestelmän seurantapalvelu ja automatiikka mahdollistavat vikatilanteiden havaitsemisen, analysoinnin ja vikaantuneen komponentin ohittamisen automaattisesti etätoimintona. Tämä  madaltaa ylläpitokustannuksia merkittävästi. Pilvipalvelu portaali tuo ennustettavuutta ja toimintavarmuutta koko voimalan elinkaaren ajan, sillä viat havaitaan ennakoidusti ja vikaantunut komponentti ei vaikuta muuhun voimalan toimintaan. 

Hyvä suunnittelu ja virranoptimoijien hyödyntämien mahdollistavat kevyemmän asennustavan. Asennus ei pääsääntöisesti vaadi läpivientejä vesikattoon. Tämä helpottaa aurinkovoimalan pitkän elinkaaren aikana katolla tehtäviä huolto- ja kunnostustöitä, sekä pelastustyöntekijöiden työskentelyä hätätilanteissa.

Järjestelmiemme suoja- ja turvaominaisuudet ylittävät kaikki Euroopan tämänhetkiset vaatimustasot. Älykäs järjestelmä takaa turvallisen työympäristön huolto- ja pelastushenkilökunnan myös hätätilanteissa. Komponenttitason suojaukset katkaisevat virran myös paneelikentältä taaten turvallisen työskentelyn myös auringon paistaessa.